Privacyverklaring

 

 WMMEDiA neemt de privacy van haar klanten heel serieus. In het kader van de dienstverlening, wanneer u diensten van WMMEDiA afneemt of anderszins contact heeft met WMMEDiA, legt WMMEDiA gegevens vast. WMMEDiA gebruikt je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om u als klant van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht WMMEDiA rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kun je dat aangeven per e-mail.

Persoonsgegevens

Om meer service te kunnen bieden vraagt WMMEDiA uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de medewerkers van WMMEDiA. De gegevens worden slechts in het kader van onze bedrijfsvoering gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk is toegestaan.

Indien je een product of dienst via WMMEDiA bestelt kan het nodig zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan een relatie van WMMEDiA, bijvoorbeeld de aanvraag van een domeinnaam bij de SIDN. In zulke gevallen zijn deze relaties niet gerechtigd om deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Cookies

WMMEDiA gebruikt Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Logfiles

De servers van WMMEDiA houden logfiles bij. WMMEDiA gebruikt deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen en signaleren van misbruik.

Vrijgeven informatie

Bij het beschermen van je gegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. WMMEDiA zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen of ter inzage aanbieden. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken.

WMMEDiA zal gegevens vrijgeven:

  • als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of
  • in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de relatie daarmee niet onevenredig wordt geschaad.
  • als een dusdanige betalingsachterstand is opgelopen en WMMEDiA op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

Web

Indien je over het internet surft, stel je beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over jou te verzamelen, zoals je IP-adres en de internetbrowser die je gebruikt. WMMEDiA houdt geen identificeerbare persoonlijke informatie bij over jouw surfgedrag op het web.

E-mail

WMMEDiA zal geen kennis nemen van de inhoud van de inkomende en uitgaande e-mailberichten van haar klanten. WMMEDiA neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van het netwerk en persoonsgegevens.

Wijzigen persoonsgegevens

Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door jou zijn opgegeven. Indien je vragen hebt over ons privacybeleid of je gegevens wil wijzigen of opvragen, kun je een e-mail sturen naar info@wmmedia.nl of contact opnemen met 06-21827977. Eventuele wijzigingen in het WMMEDiA Privacybeleid zullen tijdig onder je aandacht worden gebracht.

 

 
 
 

Neem contact op voor vrijblijvend advies!

Bel 06-21827977

 

© 2019 Fullservice Internet- en Reclamebureau WMMEDiA in Franeker | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Jouw Reclameleverancier.nl